Evde Bakım Hizmetleri
24 Eylül 2018

Evde Sağlık Hizmetleri Birimimiz

Evde sağlık hizmetleri birimimizde toplam 2 araçlı ekip bulunmaktadır.

1 ekibimiz; Hekim, sağlık personeli ve şoförden oluşmakta olup günde ortalama 15 hasta ziyareti gerçekleştirmektedir. Hasta muayenesi yapılırken ihtiyaç duyulması halinde tansiyon, kan şekeri düzeyi, EKG si bakılmakta kan tahlilleri alınabilmekte, tedavi yapılabilmektedir. Bu ekibimizde ayrıca 1 anestezi uzmanımız görev yapmakta olup uzman hekimin görmesi gereken hastaları ev ortamında değerlendirmektedir.

1 ekibimiz ise; Sağlık personeli, ve şoförden oluşmakta olup hasta nakillerini yapmaktadır. Bu ekibimiz 1-2 hastanın evinden alınıp hastaneye getirilmesini hastanede iş ve işlemleri bittikten sonra evine bırakılmaktadır.

Ayrıca Hastanemizde Psikolog, Diyetisyen, Fizyoterapist ve Sosyal çalışmacıdan oluşan bir heyet oluşturulmuş olup  hastalara daha konforlu hizmet sunulmakta ve bu heyet tarafından elde edilen veriler çerçevesinde ilgili kurumlarla ortak çalışmalar yapılmaktadır.

Hedeflerimiz

2018 yıl sonuna kadar birimimize olan başvuruları hastanemiz internet sitesinden online olarak takip edilmesini sağlayacak alt yapı çalışmalarını tamamlamayı,    
 
Hasta takiplerinin dijital ortamda yapılmasını alt yapısını sağlamayı,

Evde sağlık hizmeti alan hastalar için gerekli görülen tıbbı cihazlar yönünden bir depo oluşturularak bu konu hakkında daha efektif hizmet ulaştırmayı,

Sağlık Bakanlığıca ilgili uzman hekimlerin atamasının yapılması halinde Sağlık kurulu raporlarının çıkarılması için ön görülen heyetler oluşturularak hastaların heyetlerinin ev ortamında değerlendirilmesini hedefliyoruz.