Amacımız
16 Şubat 2022

Kaliteyi artırmak ve Sağlıkta Kalite Standartları gereklerine uygun, disiplinli bir sağlık hizmeti vermek,
Hastane alt yapı ve donanım eksikliklerini gidermek,
Hastane personelini nitelik ve nicelik yönünden geliştirmek,
Kurum personelinde kurum kalitesi bilinci oluşturmak.