Hedeflerimiz
16 Şubat 2022

YIL :  2021 YILI

AMAÇ

HEDEF

FAALİYET

PLAN

HEDEF SORUMLUSU

İZLEME PERİYODU

SONUÇ

 

1) HIMSS Emram Stage 6 Hastane olmak

 

Teknolojiyi, Hasta Güveliği ile Sağlık Bakım Kalitesini artırmaya yönelik kullanan sistemleri barındıran hastane olmak

Hımss Emram Stage 6 hastane olmak için sistemsel ve malzemesel eksiklerin tamamlanma süreci baslatılmıstır.

İl sağlık müdürlüğünden malzeme(tablet, tarayıcı,yazıcı vs.) talebi yapılacak.

Tüm personelin bu programa uyumunu sağlamak için eğitimler düzenlenecek,

İDHM Müdürü

SBH Müdürü

Bilgi İşlem , Kalite Direktörü,

 

 

 

 

6 ayda bir

 

 

 

2) Sıfır atık Projesini gercekleştirmek

 

Hastanemizde tüm atıkları yerinde ayrıştırarak , geri dönüşüme katkı sağlamak ve sıfır atık projesini gerçekleştirmek

 

 

Hastanemizde eksik olan atık konteynırlarını

Tamamlamak , atıkları kaynağında ayrıstırmak ve uygun sartlarda tasınmasını sağlamak

 

 

 

Atık depolama alanlarıyla ilgili teknik şartname oluşturudu.İl sağlık Müdürlüğünden talep edilecek.

İlçe belediyesinden gerekli atıkların usulune uygun toplanması için talepde bulunulacak

Geçiçi depolama alanlarının giydirmeleri yapılacak,

 

 

 

 

İdare ve Enfeksiyon Hemşiresi

 

.

 

6 ayda bir

 

3) Sağlıkta Kalite Standartları Denetimlerinde %95 ve üzeri puan almak

Hastanemizin kalitesini artırarak tercih edilen bir hastane haline gelmek

Hastanemizin her alanında Sağlıkta Kalite Standartlarını uygulamak

Düzenli eğitim ve denetimlerle SKS yi tüm Çalışanlarımıza benimseterek Ekip olarak Güvenilir ve kaliteli bir hastane olmayı planlıyoruz.

 

 

 

 

Tüm Çalışanlar

 

Bakanlık

Denetimleri

 

 

AMAÇ

 

HEDEF

 

FAALİYET

 

PLAN

 

HEDEF SORUMLUSU

 

İZLEME PERİYODU

 

SONUÇ

4) 2019 yılında 79,01 olan Verimlili puanını 85 ve üzerine yükseltmek

 

Hastane Verimliliğini artırmak

 

 

 

Hastanemizin tüm alanlarında Verimlilik kriterleri uygulanacak

Verimlilik Çalışmalarının ve eğitimlerin tüm personele ulaşacak sekilde 2020 yılında da devam etmek

Yönetici Takip Ekranını Aktif olarak kullanılmasını sağlamak

 

 

Tüm Çalışanlar

 

 

 

Bakanlık

Denetimleri

 

5) Hasta ve Çalışan memnuniyet oranında % 85 in

Altına düşmemek

Hastanemizde, hasta ve çalışan memnuniyetini artırarak hasta ve çalışan odakli hizmet veren bir kurum olmak.

Hasta ve çalışanlardan gelen şikayet, görüş ve önerileri uygulamaya geçirmek.

Yapılan anketlerin analizleri ile gerekli iyileştirme çalışmalarını başlatmak.

Hasta ve çelışanlardan çeşitli yöntemlerle alınan şikayet, görüş ve önerileri düzenli aralıklarla ilgili paydaşlarla görüşüp düzenleyici faaliyetleri başlatmak.

İdari Birim

Hasta ve Çalışan Hakları Birimi

Kalite yönetim Ekibi

 

 

6 ayda bir

 

 

6) Hastane Alt yapı ve Donanım Eksikliklerini Gidermek ve sürekliliğini sağlamak

Hastane alt yapı eksikliklerini minimize edilerek kaliteli ve sürekli sağlık hizmeti sunmak.

Hastanemiz binasında gerekli görülen tamir ve tadilatlar SKS’ye uygun olarak yapılmasının sağlanması

a)Hastanemiz tamir ve tadilat işlemlerini bakanlığın yayınlamış olduğu mevzuatlar ve rehberler çerçevesinde yapmak.

b)Hastanemiz hizmet kalitesine yönelik 2021 yılı Merkezi Alım İhaleleri kapsamında Tıbbi cihaz ve donanım eksikliklerinin tespit edilmesi ve giderilmesi için gerekli planlamaların yapılmasını sağlamak

İdari Birim

Teknik Servis Birimi

Kalite yönetim Ekibi

 

 

 

 

6 ayda bir

 

 

7) Modern Çevre düzenlemesi yapmak

 

2020 yılı içerisinde hastane cevresine ağaçlandirma yapmak

 

 

Özalp Kaymakamlığı ve Belediyesi ile görüsüldü.Hastane cevresine ve bahçe olarak ayrılan bölümlere ağaç dikilecek

 

2021 Mayıs-Haziran ayında hastane bahçesine ağaçlar dikilecek,

Oturma alanları oluşturulacak.

 

 

 

Hastane İdaresi

 

 

6 ayda bir