Öz Değerlendirme Takvimi
14 Mart 2023

ÖZ DEĞERLENDİRME YAPILACAK BÖLÜM

ÖZ DEĞERLENDİRME KAPSAMI

DEĞERLENDİRİLECEK BİRİM SORUMLUSU

ÖZ DEĞERLENDİRME EKİBİ

PLANLANAN ÖZ DEĞERLENDİRME TARİH

GERÇEKLEŞEN ÖZ DEĞERLENDİRME TARİHİ

 

 

 

Kurumsal Hizmet Yönetimi

Kurumsal Yapı

Kalite Yönetimi

Doküman Yönetimi

Risk Yönetimi

Kurumsal Verimlilik

İstenmeyen Olay Bildirim Sistemi

Acil Durum Afet Yönetimi

Eğitim Yönetimi

Sosyal Sorumluluk

 

Kalite Birimi

Eğitim Hemşiresi

Sivil Savunma Birim Sorumlusu

İş Sağlığı ve Güvenliği Sorumlusu

 

 

 

Başhekim

İdari ve Mali Hizmetler Müdürü

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

 

 

15/06/2023

 

28/11/2023

 

 

 

Hasta ve Çalışan Odaklı Hizmetler

 

Hasta Deneyimi

Hizmete Erişim

Yaşam Sonu Hizmetler

Sağlıklı Çalışma Yaşamı

Sağlık Bakım Hizmetleri

İdari Mali Hizmetler

Bilgi İşlem Birimi

 

Başhekim Yrd.

İdari ve Mali Hizmetler Müdür Yrd.

Sağlık Bakım Hizm. Müd.

Kalite Yönetim Direktörü

 

15/06/2023

 

28/11/2023

 

 

 

Sağlık Hizmetleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sağlık Hizmetleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sağlık Hizmetleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sağlık Hizmetleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sağlık Hizmetleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sağlık Hizmetleri

 

 

Hasta Bakımı

 

 

 

İlaç Yönetimi

 

 

 

 

Enfeksiyonların Önlenmesi

 

 

 

 

Sterilizasyon Hizmetleri

 

 

 

 

 

Transfüzyon Hizmetleri

 

 

 

 

Radyasyon Güvenliği

 

 

 

 

 

 

 

Acil Servis

 

 

 

 

 

 

Ameliyathane

 

 

 

 

 

 

Yoğun Bakım Ünitesi

 

 

 

 

 

 

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi

 

 

 

 

Doğum Hizmetleri

 

 

 

 

 

 

Diyaliz Ünitesi

 

 

 

 

 

 

Biyokimya Laboratuarı

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikrobiyoloji Laboratuarı

 

 

 

 

 

 

Patoloji Laboratuarı

 

 

 

 

 

 

 

Organ ve Doku Nakli Hizmetleri

 

 

 

 

 

Palyatif Bakım Kliniği

 

 

 

 

 

 

Evde Sağlık Hizmetleri

 

 

 

 

 

Dahiliye Servisi

 

 

 

 

 

Cerrahi Servisi

 

 

 

 

 

 

Çocuk Servisi

 

 

 

 

Poliklinik ve Kan Alma

 

 

Sağlık Bakım Hizmetleri

 

 

 

Eczane

 

 

 

 

Enfeksiyon Hemşiresi

 

 

 

 

 

Sterilizasyon Birimi

 

 

 

 

 

Laboratuvar Birimi

 

 

 

 

Radyoloji Birimi

 

 

 

 

 

 

 

Acil Servis Birimi

 

 

 

 

 

 

Ameliyathane Birimi

 

 

 

 

 

 

Yoğun Bakım Birimi

 

 

 

 

 

 

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi

 

 

 

 

Doğum Hizmetleri

 

 

 

 

 

 

Diyaliz Ünitesi

 

 

 

 

 

 

Biyokimya Laboratuarı

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikrobiyoloji Laboratuarı

 

 

 

 

 

 

Patoloji Laboratuarı

 

 

 

 

 

 

 

Kalite Birimi

 

 

 

 

 

 

Palyatif Bakım Kliniği

 

 

 

 

 

 

Evde Sağlık Hizmetleri

 

 

 

 

 

Dahiliye Birimi

 

 

 

 

 

Cerrahi Birimi

 

 

 

 

 

Çocuk Servisi Birimi

 

 

 

 

 

Poliklinik Sorumlusu

 

Başhekim Yrd, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü, Kalite Birimi, Enfeksiyon Kontrol/ Eğitim Hemşiresi

Başhekim Yrd, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü, Kalite Birimi, Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

 

 

Başhekim

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü, Kalite Birimi

 

 

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü, Kalite Birimi, Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi, Ameliyathane Birimi Sorumlusu

 

 

 

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü, Kalite Birimi, Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi, Acil Servis Sorumlusu, Evde Bakım Hizmetleri Sorumlusu

 

 

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü, Kalite Birimi, Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi, Palyatif Birim Sorumlusu

 

 

 

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü, Kalite Birimi, Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi, Yoğun Bakım Birimi Sorumlusu

 

 

 

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü, Kalite Birimi, Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi, Poliklinik Sorumlusu

 

 

 

 

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü,Kalite Birimi, Enfeksiyon KontrolHemşiresi,Palyatif Birimi Sorumlusu

 

 

 

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü,Kalite Birimi, Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi, Anestezi Birimi Sorumlusu

 

 

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü, Kalite Birimi, Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi, Dahiliye Birimi Sorumlusu

 

 

 

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü, Kalite Birimi, Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi, Laboratuar Birimi Sorumlusu

 

 

 

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü, Kalite Birimi, Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi, Acil Servis Sorumlusu, Evde Bakım Hizmetleri Sorumlusu

 

 

 

 

 

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü, Kalite Birimi, Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi, Acil Servis Sorumlusu, Evde Bakım Hizmetleri Sorumlusu

 

 

 

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü, Kalite Birimi, Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi, Acil Servis Sorumlusu, Evde Bakım Hizmetleri Sorumlusu

 

 

 

 

Başhekim, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

 

 

 

 

 

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü, Kalite Birimi, Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi, Yoğun Bakım Birimi Sorumlusu

 

 

 

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü, Kalite Birimi, Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi, Palyatif Birimi Sorumlusu

 

 

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü, Kalite Birimi, Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi, Doğumhane Birim Sorumlusu

 

 

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü, Kalite Birimi, Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi, Doğumhane Birim Sorumlusu

 

 

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü, Kalite Birimi, Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi, Yenidoğan Yoğun Bakım Birimi Sorumlusu

 

 

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü, Kalite Birimi, Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi, Diyaliz Birimi Sorumlusu

 

 

 

 

13-14/06/2023

 

26-27/11/2023

 

 

 

13/06/2023

26/11/2023

 

 

 

 

13/06/2023

26/11/2023

 

 

 

13/06/2023

 

26/11/2023

 

 

 

13/06/2023

 

26/11/2023

 

 

 

 

 

13/06/2023

 

26/11/2023

 

 

 

 

 

 

 

 

14/06/2023

 

27/11/2023

 

 

 

14/06/2023

 

27/11/2023

 

 

 

 

14/06/2023

 

27/11/2023

 

 

 

 

14/06/2023

 

27/11/2023

 

 

14/06/2023

 

27/11/2023

 

 

 

 

14/06/2023

 

27/11/2023

 

 

 

 

13/06/2023

 

26/11/2023

 

 

 

 

 

 

13/06/2023

 

26/11/2023

 

 

 

 

13/06/2023

 

26/11/2023

 

 

 

 

 

15/06/2023

 

28/11/2023

 

 

 

 

14/06/2023

 

27/11/2023

 

 

 

 

14/06/2023

 

27/11/2023

 

 

14/06/2023

 

27/11/2023

 

 

14/06/2023

 

27/11/2023

 

 

14/06/2023

 

27/11/2023

 

 

 

13/06/2023

 

26/11/2023

 

 

 

 

 

 

Destek Hizmetleri

Tesis Yönetimi

Otelcilik Hizmetleri

Bilgi Yönetim Sistemi

Malzeme ve Cihaz Yönetimi

Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri

Atık Yönetimi

Satın Alma Sorumlusu

Sağlık Bakım Hizm. Sorum

Bilgi İşlem Birim Sorumlusu

Taşınır Kayıt Kontrol Birimi

Ayniyat Birim Sorumlusu

Arşiv Sorumlusu

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

Tıbbı Atık Görevlisi

 

Sağlık Bakım Hizm. Müd.

İdari Mali Hizm. Müd.

KaliteYönetim Dir.

 

 

 

 

15/06/2023

 

28/11/2023

 

 

 

Gösterge Yönetimi

 

Göstergelerin İzlenmesi

Bölüm Bazlı Göstergeler

Klinik Göstergeler

 

Kalite Yönetim Direktörü İlgili

Gösterge Yönetimi Birim Sorumluları

 

Kalite Yönetim Direktörü

 

15/06/2023

 

28/11/2023